Nazwa:
Książka Przychodów i Rozchodów
Producent:
Varico
Licencja:
Trial (testowa)
Rozmiar:
165 MB
System:
Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8
Ocena:
VN:F [1.9.22_1171]
5.0/5 1

Książka Przychodów i Rozchodów

varico_kpir

KPiR® Książka Przychodów i Rozchodów 15.02.A – to program przeznaczony do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej. Umożliwia prowadzenie ewidencji kosztów i zakupów, wystawianie deklaracji podatkowych i ZUS, pełną obsługę środków trwałych oraz ewidencjonowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. W zależności od wersji program KPiR pozwala prowadzić księgowość jednej lub wielu firm. Każda wersja programu obsługuje system e-Deklaracje, pozwalający wysłać elektronicznie deklaracje podatkowe na serwer Ministerstwa Finansów. Program KPiR może tworzyć całość z programem kadrowo-płacowym RP, przez co ogranicza się czas potrzebny na zaksięgowanie wystawionych dokumentów.

Najważniejsze funkcje programu KPiR:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • wykres prezentujący przychody, koszty i dochody przedsiębiorstwa w danym roku podatkowym
 • wystawienie deklaracji podatkowych (PIT i VAT)
 • wystawianie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • rozliczanie z urzędami skarbowymi i ZUS
 • ewidencjonowanie sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenia ewidencji dowolnej liczby środków trwałych
 • rozliczenia samochodów firmowych i prywatnych na użytek firmy
 • obsługa dowolnej ilości przedsiębiorstw
 • praca w sieci na dowolnej liczbie stanowisk (dot. wersji sieciowej programu)
 • pełna obsługa systemu e-Deklaracji
 • obsługa płac za pomocą dodatkowego modułu Rozliczenie Płac RP

Zmiany w wersji 15.01.B

 • Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zmieniliśmy sposób obliczania podstawy do ubezpieczeń społecznych przy urlopach wychowawczych
 • Dodaliśmy możliwość automatycznego pobierania przeterminowanych płatności do załącznika VAT-ZD
 • Dodaliśmy mechanizm usprawniający obsługę płatności przeterminowanych faktur zakupu VAT dostępny po użyciu opcji Korekty z tytułu niezapłaconych zakupów na dialogu Ewidencji zakupu VAT
 • Poprawiliśmy błąd polegający na nie naliczaniu składek społecznych w przypadku choroby nowozatrudnionego pracownika, który pracuję krócej niż jeden miesiąc
 • Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego wymiaru urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na ½ etatu
 • Poprawiliśmy błąd, który w przypadku zmiany wymiaru wynagrodzenia w trakcie miesiąca powodował niepoprawne naliczanie wynagrodzenia
 • Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający ustawienie, dla pojedynczej firmy, dowolnego dnia w kalendarzu jako roboczy
 • Poprawiliśmy błąd, który powodował zmianę faktur z rozliczonych na nierozliczone po użyciu funkcji „weryfikacja spójności”
 • Poprawiliśmy błąd, który powodował niewłaściwe obliczanie podstawy do urlopu.Dodaj komentarz